Rubrika: Bůh

 • Co říká Bůh o pomoci druhým?

  Co říká Bůh o pomoci druhým?

  Pokyny od Ježíše o pomoci druhým. „Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ „Dej tomu, kdo tě žádá, a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.“ „Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. … Co říká […]

 • Jak se nazývá, když vám záleží na ostatních více než na sobě?

  Jak se nazývá, když vám záleží na ostatních více než na sobě?

  altruistický Přidat do seznamu Sdílet. Někdo, kdo je altruistický, vždy staví na první místo ostatní. Proč mi na ostatních záleží víc než na sobě? Pomáhat druhým je dobrý způsob, jak se odpoutat od svých vlastních problémů a negativního sebemluvy. Když máte špatný den, může být velmi lákavé zaměřit se na problémy druhých místo na své […]

 • Jak mohu pomoci své rodině?

  Jak mohu pomoci své rodině?

  Zde je několik tipů, jak podpořit dobrou komunikaci ve vaší rodině: Povzbuďte členy rodiny, aby spolu mluvili – a naslouchejte, aby každý dostal příležitost vyjádřit, co cítí. Jíst s rodinou co nejčastěji společně u stolu s vypnutou televizí. Jak mohu pomoci svému otci? Usnadněte tátovi den tím, že budete pomáhat s řadou domácích úkolů, jako […]

 • Co říká Bůh o pomoci chudým?

  Co říká Bůh o pomoci chudým?

  „Kdo je laskavý k chudým, půjčuje Hospodinu a on je odmění za to, co udělali.“

 • Co ženy ve vztahu potřebují?

  Co ženy ve vztahu potřebují?

  Ženy potřebují, aby muži projevovali laskavost, trpělivost, porozumění, empatii a soucit. Bez ohledu na typ vztahu by muži a ženy měli být ohleduplní k pocitům toho druhého. Co žena ve vztahu potřebuje, je cítit, že jste její skála, že se na vás může spolehnout v těžkých časech, které vám vždy pomůže. cítí se v bezpečí […]

 • Kdo snadno získá dívčí srdce?

  Kdo snadno získá dívčí srdce?

  Nech ji, aby byla nejprve tvou nejlepší kamarádkou, a pak se do věcí uvolni. Dívka potřebuje vědět, že vám může věřit a že jí nezlomíte srdce, protože vám na ní opravdu záleží. Buď upřímný. Komplimenty, flirtování, škádlení, opatrnost – na ničem z toho nezáleží, pokud se o to opravdu nestaráte. Kdo snadno získá dívčí srdce? […]

 • Jak mohu svému příteli ukázat, že ho miluji?

  Jak mohu svému příteli ukázat, že ho miluji?

  Proč se muž cítí nejvíce milován? V jasné řeči: Muži se často cítí nejvíce milováni ženami ve svém životě, když je jejich partnerky objímají, líbají, usmívají se na ně a výslovně jim nabízejí vděčnost, chválu a slova náklonnosti. Muži se také cítí milováni a propojeni prostřednictvím sexuality, často ve větší míře než ženy. Co udržuje […]

 • Jaké je Boží první pravidlo?

  Jaké je Boží první pravidlo?

  „Nebudeš mít jiné bohy kromě mne“ znamená, že musíme dát Boha na první místo v našich životech. Co je Boží pravidlo? teokracie, vláda božským vedením nebo úředníky, kteří jsou považováni za božsky vedené. V mnoha teokraciích jsou vládní představitelé členy kléru a právní systém státu je založen na náboženském právu. Teokratická vláda byla typická pro […]

 • Proč Bůh přišel na Zemi?

  Proč Bůh přišel na Zemi?

  2:7-8). Ano, Ježíš přišel na tuto zem za výslovným účelem prolití své vzácné krve na kříži, aby poskytl odpuštění hříchů (Římanům 5:8-9; Židům 5:8-9). Vševědoucí Bůh by si samozřejmě uvědomil že bychom se vzbouřili a hřešili. Ve skutečnosti je to naše selhání, kvůli kterému je Jeho plán tak ohromující. To nás přivádí k důvodu, proč […]

 • Proč Bůh rozšiřuje mou svobodu?

  Proč Bůh rozšiřuje mou svobodu?

  Bůh možná prodlužuje tuto dobu, když nejste ve smluvním vztahu s někým jiným, protože chce posílit pouto, které s ním máte. Chce, abyste mu více věřili. Volejte k němu a sledujte, jak se o vás nečekaným způsobem postará. Proč mě Bůh nechal tak dlouho svobodného? Bůh možná prodlužuje tuto dobu, když nejste ve smluvním vztahu […]

 • Chce mě Bůh navždy svobodného?

  Chce mě Bůh navždy svobodného?

  Přemýšlíš, jestli Bůh chce, abych byl navždy sám? Krátká odpověď zní: Ne, nechce, abyste byli navždy sami. Ale často jako svobodná žena, která je sama, přesně takový pocit to může být. Volá mě Bůh, abych byla navždy svobodná? Manželství a svoboda jsou úžasné Boží povolání. Pokud si přejete být vdaná a nezůstat svobodná navždy, je […]

 • Co je podle Ježíše nejdůležitější?

  Co je podle Ježíše nejdůležitější?

  Na otázku, které přikázání je nejdůležitější, Ježíš řekl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Co říká Bůh, je nejvíce důležitá věc? Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. ‘ Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako […]