Rubrika: Bůh

 • Proč Bůh chce, abychom byli šťastní?

  Proč Bůh chce, abychom byli šťastní?

  Bůh chce, aby naše radost byla plná, jak říká Ježíš v Janovi 15:11: „Toto jsem k vám mluvil, aby má radost byla ve vás a aby vaše radost byla plná.“ To může nebo nemusí zahrnovat ty pomíjivé a šumivé pocity, po kterých touží všichni lidé. Bůh chce, abychom byli svatí, protože chce, abychom byli šťastní […]

 • Chce Bůh, abychom pomáhali chudým?

  Chce Bůh, abychom pomáhali chudým?

  Bůh nám přikazuje pomáhat chudým Bůh má zvláštní zájem a péči o chudé a o ty, kteří to potřebují. Protože Bible učí, že Bůh chce spravedlnost pro chudé, posílá nás, abychom byli těmi, kdo je zachrání. Co říká Bible o pomoci chudým? Další informace. Bůh má zvláštní zájem a péči o chudé a o ty, […]

 • Co řekl Bůh o dávání chudým?

  Co řekl Bůh o dávání chudým?

  Lukáš 12:33-34 „Prodejte svůj majetek a rozdávejte chudým. Zajistěte si peněženky, které se neopotřebují, poklad v nebi, který nikdy nezklame, kde se žádný zloděj nepřiblíží a žádný mol neničí. Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Přísloví 19:17 Kdo je štědrý k chudým, půjčuje Hospodinu a on mu odplatí jeho skutky. Přísloví […]

 • Co říká Bůh o péči o druhé?

  Co říká Bůh o péči o druhé?

  „Buďte k sobě laskaví, soucitní a odpouštějící, stejně jako vám Bůh odpustil v Kristu.“ Dobrá zpráva: Bůh pro vás modeluje to nejlepší chování, které můžete napodobit. Laskavost, soucit a odpuštění pro všechny. Dělejte, co Bůh říká a dělá, a bude na vás pohlíženo příznivě. Co říká Bible o naší odpovědnosti vůči druhým? Bible říká: „Každý […]

 • Co říká Bůh o pomoci těm, kteří to potřebují?

  Co říká Bůh o pomoci těm, kteří to potřebují?

  Přísloví 19:17 Milosrdní k chudým půjčují Hospodinu a Hospodin jim to plně odplatí. Dobrá zpráva: V mnoha ohledech je pouhý skutek dobročinnosti svou vlastní odměnou. Ale jak poznamenává tento verš, být soucitný k lidem, kteří mají méně štěstí, je také něco, co Bůh odmění. Biblické verše o pomoci potřebným 2350 Skutky 20:35 35 Ve všem […]

 • Co říká Bůh o pomoci druhým?

  Co říká Bůh o pomoci druhým?

  Pokyny od Ježíše o pomoci druhým. „Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ „Dej tomu, kdo tě žádá, a neodvracej se od toho, kdo si od tebe chce půjčit.“ „Stejně tak ať svítí vaše světlo před ostatními, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otce v nebesích. … Co říká […]

 • Jak se nazývá, když vám záleží na ostatních více než na sobě?

  Jak se nazývá, když vám záleží na ostatních více než na sobě?

  altruistický Přidat do seznamu Sdílet. Někdo, kdo je altruistický, vždy staví na první místo ostatní. Proč mi na ostatních záleží víc než na sobě? Pomáhat druhým je dobrý způsob, jak se odpoutat od svých vlastních problémů a negativního sebemluvy. Když máte špatný den, může být velmi lákavé zaměřit se na problémy druhých místo na své […]

 • Jak mohu pomoci své rodině?

  Jak mohu pomoci své rodině?

  Zde je několik tipů, jak podpořit dobrou komunikaci ve vaší rodině: Povzbuďte členy rodiny, aby spolu mluvili – a naslouchejte, aby každý dostal příležitost vyjádřit, co cítí. Jíst s rodinou co nejčastěji společně u stolu s vypnutou televizí. Jak mohu pomoci svému otci? Usnadněte tátovi den tím, že budete pomáhat s řadou domácích úkolů, jako […]

 • Co říká Bůh o pomoci chudým?

  Co říká Bůh o pomoci chudým?

  „Kdo je laskavý k chudým, půjčuje Hospodinu a on je odmění za to, co udělali.“

 • Co ženy ve vztahu potřebují?

  Co ženy ve vztahu potřebují?

  Ženy potřebují, aby muži projevovali laskavost, trpělivost, porozumění, empatii a soucit. Bez ohledu na typ vztahu by muži a ženy měli být ohleduplní k pocitům toho druhého. Co žena ve vztahu potřebuje, je cítit, že jste její skála, že se na vás může spolehnout v těžkých časech, které vám vždy pomůže. cítí se v bezpečí […]

 • Kdo snadno získá dívčí srdce?

  Kdo snadno získá dívčí srdce?

  Nech ji, aby byla nejprve tvou nejlepší kamarádkou, a pak se do věcí uvolni. Dívka potřebuje vědět, že vám může věřit a že jí nezlomíte srdce, protože vám na ní opravdu záleží. Buď upřímný. Komplimenty, flirtování, škádlení, opatrnost – na ničem z toho nezáleží, pokud se o to opravdu nestaráte. Kdo snadno získá dívčí srdce? […]

 • Jak mohu svému příteli ukázat, že ho miluji?

  Jak mohu svému příteli ukázat, že ho miluji?

  Proč se muž cítí nejvíce milován? V jasné řeči: Muži se často cítí nejvíce milováni ženami ve svém životě, když je jejich partnerky objímají, líbají, usmívají se na ně a výslovně jim nabízejí vděčnost, chválu a slova náklonnosti. Muži se také cítí milováni a propojeni prostřednictvím sexuality, často ve větší míře než ženy. Co udržuje […]