Chce Bůh, abychom pomáhali chudým?


Bůh nám přikazuje pomáhat chudým Bůh má zvláštní zájem a péči o chudé a o ty, kteří to potřebují. Protože Bible učí, že Bůh chce spravedlnost pro chudé, posílá nás, abychom byli těmi, kdo je zachrání.

Co říká Bible o pomoci chudým?

Další informace. Bůh má zvláštní zájem a péči o chudé a o ty, kteří jsou v nouzi. Protože Bible učí, že Bůh chce spravedlnost pro chudé, posílá nás, abychom byli těmi, kdo je zachrání. Bohužel si myslím, že věci jako naše vlastní bohatství, politika nebo dokonce média nám někdy dávají špatné představy o chudobě.

Proč bychom měli pomáhat chudým?

Namísto toho pomáháme, protože Bůh miluje chudé a my bychom také měli. Když sloužíme chudým, ctíme Boha a říkáme-li, že Boha skutečně milujeme, pak bychom měli mít soucit s těmi, kteří to potřebují. Bůh vždy přikazoval svým následovníkům, aby pomáhali chudým, protože je to skvělý způsob, jak ho uctívat.

Proč dal Bůh peníze chudým?

Možná je dnes jedním z nejbohatších mužů v nebi, protože si tam shromáždil poklady, kterých je možná nespočet. Dával chudým, protože to učí Bible…tak to učil Ježíš a my jako věřící bychom to měli dělat.

Ctíte Boha tím, že sloužíte chudým?

Pokud urážíte chudé, skutečně urážíte Boha. Na druhou stranu, pokud upřímně sloužíš potřebám chudých užitečným a zdravým způsobem, ctíš Boha a plníš Boží vůli. Ať už doma nebo v zahraničí, pokud sloužíte chudým, jste přesně tam, kde vás Bůh chce mít, protože služba chudým vždy ctí Boha.


Posted

in

by

Tags: