Co řekl Bůh o dávání chudým?


Lukáš 12:33-34 „Prodejte svůj majetek a rozdávejte chudým. Zajistěte si peněženky, které se neopotřebují, poklad v nebi, který nikdy nezklame, kde se žádný zloděj nepřiblíží a žádný mol neničí. Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Přísloví 19:17 Kdo je štědrý k chudým, půjčuje Hospodinu a on mu odplatí jeho skutky. Přísloví 22:9 Štědří budou požehnáni, neboť se dělí o svůj pokrm s chudými. Přísloví 22:16 Kdo utlačuje chudé, aby rozmnožil svůj majetek, nebo dává bohatým, přijde pouze do chudoby.

Co říká Bible o dávání chudým?

Otázka: „Co říká Bible o dávání chudým?“. Odpověď: Ve Starém i Novém zákoně vidíme Boží touhu, aby Jeho děti projevovaly soucit s chudými a potřebnými. Ježíš řekl, že chudí budou vždy s námi (Matouš 26:11; Marek 14:7).

Proč dal Ježíš peníze chudým?

Dával chudým, protože to učí Bible…tak to učil Ježíš a my jako věřící bychom to měli dělat. Ježíš řekl: „A dá-li někdo byť jen číši studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu“ (Mt 10:42).

Co říká Starý zákon o chudobě?

Starozákonní zákony upravují zbídačené Ježíšovo učení o chudobě (a zraněných a marginalizovaných) a jsou založeny na starozákonních zákonech, které upravovaly chudé. Lid Izraele dostal od Boha pokyn, aby udělal rezervu pro chudé.6

Co říká Bible o sdílení chleba s chudými?

Přísloví 22:9 Kdo má oko štědré, bude požehnán, neboť se dělí o svůj chléb s chudými. 7. Přísloví19:17 Milosrdný k chudým půjčuje Hospodinu a Hospodin mu odplatí jeho dobrý skutek.


Posted

in

by

Tags: