Hvad sagde Jesus om den gyldne regel?


Gylden regel, forskrift i Matthæusevangeliet (7:12): “Gør i alt mod andre, hvad du vil have, at de skal gøre mod dig. . . .” Denne adfærdsregel er en opsummering af den kristnes pligt over for sin næste og angiver et grundlæggende etisk princip.

Hvordan fortolker Jesus den gyldne regel?

Jesus præsenterer den gyldne regel i dette vers såvel som i Lukas 6:31. I begge disse vers siger Jesus, at du skal gøre mod andre, som du vil have, at de skal gøre mod dig. Denne enkle erklæring er en kraftfuld måde at sige, at vi bør behandle alle med værdighed og respekt. Den Gyldne Regel gælder for enhver person, som vi interagerer med.

Følgte Jesus den gyldne regel?

To passager i Det Nye Testamente citerer Jesus fra Nazareth, der går ind for den positive form af den gyldne regel: Gør mod andre, hvad du vil have, de skal gøre mod dig. Dette er meningen med Moseloven og profeternes lære.

Hvordan fortolker Jesus den gyldne regel?

Jesus præsenterer den gyldne regel i dette vers såvel som i Lukas 6:31. I begge disse vers siger Jesus, at du skal gøre mod andre, som du vil have, at de skal gøre mod dig. Denne enkle erklæring er en kraftfuld måde at sige, at vi bør behandle alle med værdighed og respekt. Den Gyldne Regel gælder for enhver person, som vi interagerer med.

Hvad er den gyldne regel, som Jesus lærte sine disciple?

Derfor er anvendelsen af ​​denne befaling at elske din næste, som du gerne vil have, at din næste skal elske dig – faktisk den gyldne regel.

Hvor siger Jesus den gyldne regel?

Den gyldne regel, forskrift i Matthæusevangeliet (7:12): “Gør i alt mod andre, hvad du vil have, at de skal gøre mod dig. . . .” Denne adfærdsregel er en opsummering af den kristnes pligt over for sin næste og angiver et grundlæggende etisk princip.

Hvad betydersiger den gyldne regel betyder?

navneord. : en regel om, at man skal behandle andre, som man gerne vil behandles.

Hvad er reglen for den gyldne middelvej?

Moralsk adfærd er middelværdien mellem to yderpunkter – i den ene ende er overskud, i den anden ende. Find en moderat position mellem disse to yderpunkter, og du vil handle moralsk.

Hvordan praktiseres den gyldne regel i kristendommen?

GYLDNE REGEL-PRAKSIS Det vigtigste for kristne med Golden Rule er omsorg for relationer, at gøre gode gerninger og søge muligheder for at give omsorg og trøst til mennesker i nød. Deres mål er hverken at ændre en andens overbevisning eller at ændre hele det politiske system.

Hvad indebærer den gyldne regel?

Den gyldne regel er et moralsk princip, som angiver, at du skal behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet. For eksempel betyder den gyldne regel, at hvis du ønsker, at folk skal behandle dig med respekt, så skal du også behandle dem med respekt.

Hvordan fortolker Jesus den gyldne regel?

Jesus præsenterer den gyldne regel i dette vers såvel som i Lukas 6:31. I begge disse vers siger Jesus, at du skal gøre mod andre, som du vil have, at de skal gøre mod dig. Denne enkle erklæring er en kraftfuld måde at sige, at vi bør behandle alle med værdighed og respekt. Den Gyldne Regel gælder for enhver person, som vi interagerer med.

Hvad er de 7 gyldne regler?

Nødvendig, proportional, relevant, tilstrækkelig, nøjagtig, rettidig og sikker. Sørg for, at de oplysninger, du deler, er nødvendige til det formål, du deler dem til. Du bør kun dele det med de mennesker, der har brug for det, dine oplysninger er nøjagtige, opdaterede, deles rettidigt og deles også sikkert.

Fungerer den gyldne regel faktisk?

Det giver kun en løsning, hvis du kanspørg direkte den anden person præcis, hvordan de ønsker at blive behandlet – og hvis den mulighed er tilgængelig, behøver du ikke rigtigt et altoverskyggende aksiom til at guide din adfærd. Det er derfor, den gyldne regel i sidste ende er som enhver anden maksime: Den fungerer upåklageligt, indtil den ikke gør det.

Er den gyldne regel altid sand?

At anvende den ‘gyldne regel’ på arbejdet er ikke en let opgave, det antyder, at andre gerne vil behandles på samme måde, som du gerne vil behandles, hvilket ikke nødvendigvis er præcist. Den største bekymring er den grundlæggende antagelse om, at to personer (uanset lighed) vil ønske den samme behandling.

Er den gyldne regel god?

Den Gyldne Regel bruges som et værktøj til at lede menneskers adfærd mod en ende, som vi antager er positiv – hvis du vil behandles godt, skal du behandle andre godt. Men hvis vi graver lidt dybere, finder vi ud af, at den gyldne regel er virkelig egoistisk og ikke uselvisk.

Hvilken religion tror på den gyldne regel?

Sagen er, at alle større religioner har den gyldne regel til fælles. ‘Gør mod andre, som du vil have, at de skal gøre mod dig. ‘ Ikke altid de samme ord, men den samme betydning.”

Hvem fandt på den gyldne regel?

1599 Edward Topsell skriver, at “Gør mod andre” tjener godt i stedet for andre ting, der er blevet kaldt gyldne regler. 1604 Charles Gibbon er måske den første forfatter, der eksplicit kalder “Gør mod andre” for den gyldne regel.

Hvorfor virker den gyldne regel ikke?

Den gyldne regel fejler, når man coacher og udvikler andre Det, der føles godt for én, føles ikke godt for en anden; så i stedet for at skabe retfærdighed, forårsager det ofte konflikt.

Hvordan fortolker Jesus den gyldne regel?

Jesus præsenterer den gyldne regel i dette vers såvel som i Lukas 6:31. I begge disse vers siger Jesus at gøremod andre, som du vil have, at de skal gøre mod dig. Denne enkle erklæring er en kraftfuld måde at sige, at vi bør behandle alle med værdighed og respekt. Den Gyldne Regel gælder for enhver person, som vi interagerer med.

Hvorfor har vi brug for gyldne regler?

Den Gyldne Regel kan hjælpe dig med at opbygge konsistens som leder og som organisation. Det hjælper dig med at etablere en adfærdsstandard og påvirke andre til at overholde denne standard i alle situationer og omstændigheder. Dette gør beslutninger om, hvordan man skal behandle mennesker i forskellige situationer lettere.

Hvor mange gyldne regler har Total?

Tag et kig på vores 12 gyldne regler for sikkerhed på arbejdspladsen, hjørnestenen i sikkerhedskulturen, der deles på tværs af virksomheden.

Hvordan anvender du den gyldne regel?

Den gyldne regel tolkes bedst som at sige: “Behandl kun andre, som du giver samtykke til at blive behandlet i samme situation.” For at anvende det, ville du forestille dig, at du var i den modtagende ende af handlingen på det nøjagtige sted for den anden person (hvilket inkluderer at have den anden persons likes og antilikes).


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar