Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε κοινοτικές δραστηριότητες;


Οι κοινοτικές δραστηριότητες μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των εφήβων. Το παιδί σας μπορεί να μάθει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, να επικοινωνεί με διαφορετικούς ανθρώπους και να αναπτύξει τις δεξιότητες ζωής του σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Είναι επίσης μια εξαιρετική βάση για την ψυχική υγεία και ευεξία.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η συμμετοχή της κοινότητας;

Η συμμετοχή της κοινότητας είναι τόσο σημαντική επειδή τα γεγονότα της κοινότητάς σας επηρεάζουν άμεσα εσάς και αυτό που κάνετε! Το ποσοστό εγκληματικότητας στην κοινότητά σας επηρεάζει την ασφάλειά σας, η ρύπανση στην περιοχή σας επηρεάζει την υγεία σας, οι κακοί δρόμοι επηρεάζουν τη διαδρομή σας προς τη δουλειά ή το σχολείο.

Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή της κοινότητας στα σχολεία;

Η συνεπής συμμετοχή και δέσμευση της κοινότητας σε όλα τα επίπεδα του σχολείου έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι έχει σημαντικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Ποια είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις;

Εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε να αποκομίσετε μεγάλα οφέλη από τη συμμετοχή σας σε αυτές τις κοινοτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις. θα αναπτύξετε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Η ασφάλεια των παιδιών σας και της οικογένειάς σας θα αυξηθεί σημαντικά, σημαίνει λιγότερο άγχος και καλύτερη ψυχική ηρεμία.

Πρέπει να εμπλακείτε στο σχολείο ή στην κοινότητα;

Αλλά αν δεν έχετε εξετάσει τι μπορείτε να κάνετε στην κοινότητά σας ή στο σχολείο για να εμπλακείτε και να κάνετε τη διαφορά, τότε ίσως να το κάνετε. Εδώ στο The Youthhood, όλοι συμμετέχουν στο σχολείο και στην κοινότητα με κάποιο τρόπο. Η συμμετοχή έχει πολλά διαφορετικά οφέλη, όπως:


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: