Mitä Jumala sanoo toisista huolehtimisesta?


”Olkaa ystävällisiä, myötätuntoisia ja anteeksiantavia toisianne kohtaan, samalla tavalla kuin Jumala antoi teille anteeksi Kristuksessa.” Hyvä uutinen: Jumala mallintaa sinulle parhaan käytöksen, jota voit toistaa. Ystävällisyys, myötätunto ja anteeksianto kaikkia kohtaan. Tee niin kuin Jumala sanoo ja tekee, niin sinuun suhtaudutaan myönteisesti.

Mitä Raamattu sanoo vastuustamme muita kohtaan?

Raamattu sanoo: ”Jokaisen tulee käyttää saamaansa lahjaa palvellakseen toisia, jakamalla uskollisesti Jumalan armoa sen eri muodoissa.” (1. Piet. 4:10) Palveluksessamme kaikki näkevät Jumalan armon toiminnassa, kun osoitamme uskomme. Palveleminen on kristillisen rakkauden ruumiillistuma muita kohtaan.

Mitä Jeesus sanoo toisten auttamisesta?

Jeesuksen ohjeet muiden auttamiseen. ”Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä.” ”Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käänny pois siltä, ​​joka tahtoo lainata sinulta.” ”Samoin valonne loistakoon muiden edessä, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät taivaallista Isäänne. …

Mitä Raamattu sanoo läheisistäsi huolehtimisesta?

1 Timoteukselle 5:8 (NIRV) Jokaisen tulee huolehtia omista sukulaisistaan. Ennen kaikkea jokaisen pitäisi huolehtia omasta perheestään. Jos hän ei, hän on jättänyt uskonsa. Hän on pahempi kuin joku, joka ei usko.

Miksi Jumala haluaa meidän välittävän muista?

Huolehtiminen – toisista, maastamme ja eläimistä – on Jumalalle tärkeää, koska Hän loi maailman rakkaudesta ja haluaa, että Hänen luomuksiaan arvostetaan. Maan taloudenhoitajina me ylistämme Jumalaa, kun välitämme Hänen luomuksistaan ​​oikeudenmukaisella ja armollisella tavalla.

Mitä Raamattu sanoo jakamisesta ja välittämisestä?

’” Älä laiminlyö tehdä hyvää ja jakaa sitä, mitä sinulla on, sillä sellaiset uhraukset ovat Jumalalle mieluisia. ”Älä tuomitse, niin sinä tuomitsetei tuomita; älä tuomitse, niin sinua ei tuomita; anna anteeksi, niin sinulle annetaan anteeksi; 38 anna, niin sinulle annetaan.

Mitä Raamattu sanoo laiskan ihmisen auttamisesta?

Sananlaskut 13:4 – ”Laskan sielu himoitsee, eikä hänellä ole mitään; mutta ahkera sielu rikastuu.”

Mitä Raamattu sanoo myrkyllisistä perheenjäsenistä?

Mitä Raamattu sanoo perhevastuusta?

Mitä Raamattu sanoo perheesi laiminlyönnistä?

Perheen laiminlyönti: ”Joka ei pidä huolta sukulaisistaan ​​ja erityisesti omasta perheestään, on kieltänyt uskon ja on pahempi kuin epäuskoinen” (1. Timoteukselle 5:8).

Mitä kristityt uskovat ihmisistä huolehtimisesta?

Kristityt uskovat, että heidän velvollisuutensa on toimia moraalisesti, ja tähän kuuluu muiden ympärillä olevien auttaminen.

Mitä Raamattu sanoo muiden kohtelusta niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan?

Mikä on miehen vastuu Raamatun mukaan?

Saarn. 12:13 Miehen velvollisuus: pelätä Jumalaa ja pitää hänen käskynsä. Joe 2:28 Nuorilla ja vanhoilla miehillä on profetioita, unia ja näkyjä. 1Ko 11:3 Miehen asema vaimonsa ja Kristuksen alaisuudessa. Ef 5:25-33 Mies rakastakoon vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa.

Mikä on vastuumme muita kohtaan?

Ihmiset, jotka ovat vastuussa, eivät puolustele tekojaan tai syytä muita, kun asiat menevät pieleen. He ajattelevat asioita läpi ja käyttävät hyvää harkintaa ennen kuin ryhtyvät toimiin. He käyttäytyvät tavoilla, jotka rohkaisevat muita luottamaan heihin. Vastuulliset ihmiset ottavat vastuun elämästään.

Mitä Raamattu sanoo vastuusta ja vastuullisuudesta?

Sydämessä vastuullisuus on sitä, että kristitty alistuu Kristus-keskeisyyteentoisen kristityn kehotus yhdellä tai useammalla elämän alueella. Käsi kädessä vastuullisuuden kanssa on armon ja anteeksiannon asenne sekä toistensa taakkojen kantaminen (Room. 12:16, Kolossalaiskirje 3:13, Galatalaisille 6:2).

Mitä Raamattu sanoo työstä ja vastuusta?

Kolossalaisille 3:22 sanoo: ”Te, jotka olette jonkun omistamia palvelijoita, tottelkaa omistajianne. Työskentele kovasti heidän puolestaan ​​koko ajan, ei vain silloin, kun he katsovat sinua. Työskentele heille niin kuin tekisit Herralle, koska kunnioitat Jumalaa.” Kun tottelemme elämässämme auktoriteettihahmoja, palvelemme viime kädessä Kristusta.

Mitä Raamattu sanoo vastuusta ja vastuullisuudesta?

Sydämessä vastuullisuus on sitä, että kristitty alistuu toisen kristityn Kristus-keskeiselle kehotukselle yhdellä tai useammalla elämän alueella. Käsi kädessä vastuullisuuden kanssa on armon ja anteeksiannon asenne sekä toistensa taakkojen kantaminen (Room. 12:16, Kolossalaiskirje 3:13, Galatalaisille 6:2).

Mitä Raamattu sanoo ihmisistä, jotka eivät tee työtä?

Sillä silloinkin kun olimme teidän kanssanne, annoimme teille tämän säännön: ”Jos ihminen ei tee työtä, ei hän syö.” Kuulemme, että jotkut teistä ovat toimettomia. He eivät ole kiireisiä; he ovat kiireisiä. Sellaisia ​​ihmisiä me käskemme ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa asettumaan ja ansaitsemaan leipää, jonka he syövät.

Mitä Raamattu sanoo liiallisesta nukkumisesta?

Raamattu sanoo myös, että liiallinen uni voi kuvastaa laiskuutta. Ajattele Sananlaskujen 6:9-11:tä, jossa kysytään sarkastisesti: ”Kuinka kauan makaat siellä, oi laiska?” ja varoittaa, että joka nukkuu silloin, kun hänen pitäisi tehdä työtä, joutuu köyhyyteen.

Mitkä ovat laiskuuden tärkeimmät syyt?

Laiskuus voi heijastaa itsetunnon puutetta, positiivisen tunnustuksen puutetta toisilta tai kurinalaisuuden puutteesta, joka johtuu alhaisesta tasostaitseluottamusta tai kiinnostuksen puutetta toimintaa kohtaan tai uskoa sen tehokkuuteen. Laiskuus voi ilmetä viivyttelynä tai horjumisena.

Mitä Jumala tekee myrkyllisten ihmisten kanssa?

Raamatun tarina on tarina Jumalasta, joka käsittelee myrkyllisiä ihmisiä, jotka satuttavat häntä ja muita. Hän kohtaa myrkyllisyyden ja työskentelee sen kanssa, mutta lopulta hän vetää rajan ja lopettaa sen. Hän tekee niin antamalla myrkyllisten ihmisten olla oma itsensä – ei vain hänen kanssaan. Hän erottaa itsensä ja antaa heidän kulkea omaa tietä.

Mitä Raamattu sanoo etääntymisestä muista?

”Lähtekää ulos heidän joukostaan ​​ja erotkaa, sanoo Herra. Älä koske siihen, mikä on epäpuhdasta, niin minä otan sinut vastaan. Minä olen teidän isä, ja te tulette olemaan minun poikiani ja tyttäriäni” (2. Korinttolaisille 6:17, 18). Kun on kyse synnin tuntemisesta, Jumala haluaa meidän pitävän etäisyyttä.


Posted

in

by

Tags: