Wat is de eerste gouden regel?


1. Gemeenschappelijke observaties en traditie. “Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen.” Dit lijkt de meest bekende versie van de gulden regelde gouden regelDe gulden regel is het principe om anderen te behandelen zoals men zelf behandeld wil worden. Verschillende uitdrukkingen van deze regel zijn door de eeuwen heen terug te vinden in de leerstellingen van de meeste religies en geloofsovertuigingen. Het kan in sommige religies worden beschouwd als een ethiek van wederkerigheid, hoewel verschillende religies het anders behandelen. Wat is de tweede gouden regel?

Doe goed aan anderen zoals je zou willen dat jou goed wordt gedaan. Beschouw slecht voor jezelf wat je slecht vindt voor anderen. Accepteer die (behandeling) van anderen waarvan je zou willen dat anderen die van jou accepteren… Zeg niet tegen anderen wat je niet graag tegen je zegt.

Wat is de oudste versie van de gouden regel?

1800 v. Chr. Er wordt gezegd dat het “welsprekende boer”-verhaal van Egypte de vroegst bekende gouden regel bevat: “Doe de doener om te veroorzaken dat hij doet.” Maar de vertaling wordt betwist en het kost veel moeite om dit als de gouden regel te zien. (Zie mijn §3.2e.)

Waarom wordt het de Gouden Regel genoemd?

De Gulden Regel is een moraal die zegt dat je anderen moet behandelen zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Deze moraal is in verschillende vormen gebruikt als basis voor de samenleving in vele culturen en beschavingen. Het wordt de ‘gouden’ regel genoemd omdat het waardevol is om dit soort respect en zorgzame houding voor elkaar te hebben.

Wat is de tweede gouden regel?

Doe goed aan anderen zoals je zou willen dat jou goed wordt gedaan. Beschouw slecht voor jezelf wat je slecht vindt voor anderen. Accepteer die (behandeling) van anderen waarvan je zou willen dat anderen die accepterenvan jou… Zeg niet tegen anderen wat je niet graag tegen jezelf zegt.

Wat zijn de 7 gouden regels?

Noodzakelijk, Proportioneel, Relevant, Adequaat, Nauwkeurig, Tijdig en Veilig. Zorg ervoor dat de informatie die u deelt noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze deelt. U mag deze alleen delen met de mensen die deze nodig hebben, uw informatie is correct, up-to-date, tijdig gedeeld en ook veilig gedeeld.

Wat zijn de 4 gouden regels?

Regel 1: Beantwoord de vraag die gesteld wordt. Regel 2: Schrijf je antwoord in je eigen woorden. Regel 3: Denk na over de inhoud van je essay en zorg ervoor dat je blijk geeft van goede sociaal-wetenschappelijke vaardigheden. Regel 4: Denk na over de structuur van je essay, zorg ervoor dat je goede schrijfvaardigheid aantoont en houd je aan de woordlimiet.

Wat is de belangrijkste gouden regel?

Wat is de Gulden Regel in eenvoudige bewoordingen?

de Gulden Regel: een algemene regel voor hoe je je moet gedragen die zegt dat je mensen moet behandelen zoals je zou willen dat andere mensen jou behandelen.

Welk Bijbelvers is de Gulden Regel?

Veel christenen hebben zich afgevraagd: “Wat is de gulden regel in de Bijbel?” Jezus beval ons in Mattheüs 7:12: “Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen, want dit vat de Wet en de Profeten samen.” Wat betekent dat in onze moderne wereld? De Gulden Regel is een ethisch concept dat aanwezig is in het Woord van Jezus.

Wat is de platinaregel?

De platinaregel werd gepopulariseerd in het gelijknamige boek van Dr. Tony Alessandra. De platinaregel gaat als volgt: “Behandel anderen zoals ze behandeld willen worden.” De platinaregel is een zeer subtiele maar krachtige en belangrijke verschuiving van valse consensus.

Is er een platina-regel?

In tegenstelling tot “doe anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen”, zoalsvolgens de gouden regel vraagt ​​de platinaregel je om “anderen waar mogelijk aan te doen zoals ze zouden willen dat hen wordt aangedaan.”

Wat is de Gulden Regel in eenvoudige bewoordingen?

de Gulden Regel: een algemene regel voor hoe je je moet gedragen die zegt dat je mensen moet behandelen zoals je zou willen dat andere mensen jou behandelen.

Wat zijn de twee gouden regels in het Nieuwe Testament?

Een andere manier waarop Jezus onze plicht als christenen samenvatte is in Markus 12:30-31 waar Hij zegt: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht . De tweede is deze: ‘Heb uw naaste lief als uzelf. ‘ Er is geen groter gebod dan deze.”

Wat is de tweede gouden regel bij de bereiding van thee?

De tweede gouden regel is dat thee in kleine hoeveelheden (d.w.z.) in een theepot moet worden gemaakt.

Wat is de tweede gouden regel?

Doe goed aan anderen zoals je zou willen dat jou goed wordt gedaan. Beschouw slecht voor jezelf wat je slecht vindt voor anderen. Accepteer die (behandeling) van anderen waarvan je zou willen dat anderen die van jou accepteren… Zeg niet tegen anderen wat je niet graag tegen je zegt.

Hoe gebruik je de Gulden Regel in het leven?

De gouden regel kan het best als volgt worden geïnterpreteerd: “Behandel anderen alleen zoals u toestemt om in dezelfde situatie behandeld te worden.” Om het toe te passen, stel je jezelf voor aan de ontvangende kant van de actie op de exacte plaats van de andere persoon (inclusief de voorkeuren en antipathieën van de andere persoon).

Waarom zijn gouden regels belangrijk?

Het duidt op de noodzaak om: “Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen.” Het concept is afgeleid van de “Ethic of Reciprocity”, die Wikipedia omschrijft als een “wederzijdse” of “tweerichtingsrelatie” tussen jezelf en anderen diebetrekt beide partijen op gelijke wijze en op wederzijdse wijze.

Wat zijn de gouden regels van liefde?

Onze gouden regel voor koppels is: “Behandel anderen zoals zij willen dat je hen behandelt.” In plaats van onze partner te behandelen zoals we behandeld willen worden, moeten we ze behandelen zoals ze behandeld willen worden.

Wat is regel nummer 7?

De regel van 7 is een van de oudste principes in marketing! Het is vrij eenvoudig: experts ten tijde van de invoering van de regel waren van mening dat er gemiddeld zeven blootstellingen aan uw marketingboodschap nodig waren voordat een potentiële klant een aankoop deed.

Wat is de gouden regel van karma?

Volgens de ‘gouden regel’ worden we niet alleen geacht goed te doen omdat we bang zijn dat karma ons zal inhalen, maar moeten we ook goed doen omdat het juist is om te doen. Bedien anderen op precies dezelfde manier als jijzelf bediend wilt worden.

Wat is regel nummer één in de Bijbel?

“Meester, welk gebod in de wet is het grootste?” Hij zei tegen hem: “Je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. ‘ Dit is het grootste en eerste gebod. Heb God lief boven alles. En het tweede is leuk vinden: ‘Je zult je naaste liefhebben als jezelf.


Geplaatst

in

door

Tags: