Wat is het Bijbelvers voor de Gulden Regel?


Matteüs 7:12 is het twaalfde vers van het zevende hoofdstuk van het evangelie van Matteüs in het Nieuwe Testament en maakt deel uit van de Bergrede. Dit bekende vers presenteert wat bekend is geworden als de Gulden Regel.

Is Lukas 6 31 de Gulden Regel?

Het komt neer op de Gulden Regel: Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen (Lukas 6:31). Met andere woorden, behandel iedereen zoals je behandeld wilt worden, en meer dan dat, behandel iedereen zoals God jou heeft behandeld.

Wat zegt de Gulden Regel?

De meest bekende versie van de Gulden Regel zegt: “Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen.” De moraalfilosofie heeft nauwelijks aandacht besteed aan de gouden regel in zijn eigen bewoordingen, ondanks de prominente plaats van de regel in de ethiek van gezond verstand.

Is Lukas 6 31 de Gulden Regel?

Het komt neer op de Gulden Regel: Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen (Lukas 6:31). Met andere woorden, behandel iedereen zoals je behandeld wilt worden, en meer dan dat, behandel iedereen zoals God jou heeft behandeld.

Zei Jezus de Gulden Regel?

Gouden Regel, voorschrift in het evangelie van Matteüs (7:12): “Doe in alles met anderen wat je wilt dat ze met jou doen. . . .” Deze gedragsregel is een samenvatting van de plicht van een christen jegens zijn naaste en vermeldt een fundamenteel ethisch principe.

Wat zegt Mattheüs 4 18?

Evangelie: Mattheüs 4,18-22 Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas, een net in de zee uitwerpen; het waren vissers. Hij zei tegen hen: “Kom mij achterna, dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.” Onmiddellijk lieten ze hun netten achter en volgden hem.

Wat zijn de 7 gouden regels?

Noodzakelijk, Proportioneel, Relevant, Adequaat, Nauwkeurig, Tijdig en Veilig. Zorg ervoor dat de informatie die u deelt noodzakelijk is voor dedoel waarvoor u het deelt. U mag deze alleen delen met de mensen die deze nodig hebben, uw informatie is correct, up-to-date, tijdig gedeeld en ook veilig gedeeld.

Wat is de Gulden Regel in de Bijbel KJV?

Betekenis van de Gulden Regel in de Bijbel Dit is essentieel bij het volgen van de geboden van God en het creëren van een deugdzamere wereld. Jezus verklaart: “Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen.” Met betrekking tot het Oude Testament prevaleren twee hoofdpunten.

Hoe interpreteert Jezus de Gulden Regel?

Jezus presenteert de gouden regel in dit vers en ook in Lukas 6:31. In beide verzen zegt Jezus dat je anderen moet behandelen zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Deze eenvoudige verklaring is een krachtige manier om te zeggen dat we iedereen met waardigheid en respect moeten behandelen. De Gulden Regel geldt voor elke persoon met wie we omgaan.

Wat is de Gulden Regel en wat zijn de vier evangeliën?

Dit gezegde is tegenwoordig bekend geworden als de Gulden Regel vanwege zijn centrale rol in de christelijke ethiek. Het concept is ontleend aan de evangeliën van Matteüs en Lucas. Het is eigenlijk wat zo eenvoudig wordt gezegd door de New Living Translation van de Bijbel: “Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen.”

Hoe wordt de Gulden Regel toegepast in het christendom?

PRAKTIJKEN VAN DE GOUDEN REGEL Het belangrijkste voor Christenen met de Gouden Regel is zorg voor relaties, het doen van goede daden en het zoeken naar mogelijkheden om zorg en troost te bieden aan mensen in nood. Hun doel is noch de overtuigingen van een ander te veranderen, noch het hele politieke systeem te veranderen.

Is Lukas 6 31 de Gulden Regel?

Het komt neer op de Gulden Regel: Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen (Lukas 6:31). Met andere woorden, behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden, en meer dan dat, behandel iedereen zoals God dat heeft gedaanjou behandeld.

Wat is de Gulden Regel in de Bijbel KJV?

In de King James Version van de Bijbel luidt de tekst: Daarom, alles wat u wilt dat mensen u aandoen: doe hen zo aan: want dit is de wet en de profeten.

Wat is de Gulden Regel in Leviticus?

Opgenomen in dit hoofdstuk is de Gulden Regel, (vers 18) die stelt, (Hebreeuws: ואהבת לרעך כמוך‎): U zult geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw verwanten. Heb je naaste lief als jezelf: Ik ben de HEER.

Wat is de betekenis van Mattheüs 2 12?

Matteüs 2:1–12 beschrijft de aankomst in Jeruzalem van een groep wijze mannen, ergens na de geboorte van Jezus. Ze reageren op de aanblik van een ”ster” aan de nachtelijke hemel, waardoor ze concluderen dat de ”koning van de Joden” is geboren.

Wat zegt Mattheüs 16 24?

Maar Jezus Zelf sprak op deze manier over het volgen van Hem toen Hij zei: “Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen” (Matteüs 16:24).

Wat is het Bijbelvers Mattheüs 4 19?

Matteüs 4:19, NBV: Kom, volg mij,’ zei Jezus, ‘en ik zal je eropuit sturen om mensen te vissen. ‘ Mattheüs 4:19, ESV: En hij zei tegen hen: “Volg mij, en ik zal van jullie vissers van mensen maken.” Mattheüs 4:19, KJV: En hij zei tegen hen: Volg mij, en ik zal van jullie vissers van mensen maken.

Wat is de betekenis van Mattheüs 4 vers 19?

Ik zal jullie vissers van mensen maken. Jezus gebruikte een slimme woordspeling om deze vissers op te roepen hun levensonderhoud van het vangen van vis op te geven om mensen te redden. Dit laat zien dat de bediening van Jezus niet alleen om kennis gaat of alleen om het eigen leven van de discipelen.

Waarom hebben we gouden regels nodig?

De Gulden Regel kan u helpen consistentie op te bouwen als leider en als organisatie. Het helpt u bij het opzetten van eengedragsnorm en anderen beïnvloeden om zich in alle situaties en omstandigheden aan die norm te houden. Dit maakt beslissingen over hoe mensen in verschillende situaties moeten worden behandeld gemakkelijker.

Hoeveel gouden regels heeft Total?

Bekijk onze 12 gouden regels voor veiligheid op het werk, de hoeksteen van de veiligheidscultuur die in het hele bedrijf wordt gedeeld.

Wat zei Jezus over de Gulden Regel?

Veel christenen hebben zich afgevraagd: “Wat is de gulden regel in de Bijbel?” Jezus beval ons in Mattheüs 7:12: “Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen, want dit vat de Wet en de Profeten samen.” Wat betekent dat in onze moderne wereld? De Gulden Regel is een ethisch concept dat aanwezig is in het Woord van Jezus.

Wat is de betekenis van Matteüs 7:12?

De belangrijkste delen van Mattheüs 7:12 opsplitsen Dit omvat alles wat aan of voor mensen kan worden gedaan. Het betekent aan hen denken, aan hen geven, op hen reageren, met hen omgaan, naar hen luisteren en al het andere dat hen kan worden aangedaan.


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie