Wat zegt God over het zorgen voor anderen?


“Wees vriendelijk, medelevend en vergevingsgezind voor elkaar, op dezelfde manier waarop God u vergaf in Christus.” Het goede nieuws: God modelleert het beste gedrag dat jij kunt nabootsen. Vriendelijkheid, mededogen en vergeving voor iedereen. Doe wat God zegt en doet, en je zult gunstig worden beoordeeld.

Wat zegt de Bijbel over onze verantwoordelijkheid tegenover anderen?

De Bijbel zegt: “Iedereen zou de gave die hij heeft ontvangen moeten gebruiken om anderen te dienen, getrouw Gods genade toedienen in zijn verschillende vormen.” (1 Petrus 4:10) Het is in onze dienst dat iedereen Gods genade in actie zal zien als we ons geloof tonen. Dienstbaarheid is de belichaming van christelijke liefde voor anderen.

Wat Jezus zegt over het helpen van anderen?

Instructies van Jezus over het helpen van anderen. “Mijn bevel is dit: heb elkaar lief zoals ik van jullie heb gehouden.” “Geef aan degene die het je vraagt, en keer je niet af van degene die van je wil lenen.” “Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, opdat zij uw goede daden mogen zien en uw Vader in de hemel kunnen verheerlijken. …

Wat zegt de Bijbel over het zorgen voor je dierbaren?

1 Timoteüs 5:8 (NIRV) Iedereen zou voor zijn eigen familieleden moeten zorgen. Bovenal moet iedereen voor zijn eigen gezin zorgen. Doet hij dat niet, dan heeft hij het geloof verlaten. Hij is erger dan iemand die niet gelooft.

Waarom wil God dat we voor anderen zorgen?

Zorgen – voor anderen, onze aarde en dieren – is belangrijk voor God omdat Hij de wereld uit liefde heeft geschapen en wil dat Zijn creaties worden gewaardeerd. Als rentmeesters van de aarde verheerlijken we God als we op een rechtvaardige en barmhartige manier voor zijn scheppingen zorgen.

Wat zegt de Bijbel over delen en zorgen?

‘” Verwaarloos niet om goed te doen en te delen wat je hebt, want zulke offers zijn aangenaam voor God. “Oordeel niet, en je zult het doenniet worden beoordeeld; veroordeel niet, en u zult niet veroordeeld worden; vergeef, en je zult vergeven worden; 38 geef, en het zal aan jou gegeven worden.

Wat zegt de Bijbel over het helpen van een lui persoon?

Spreuken 13:4 – “De ziel van de luie mens begeert en heeft niets; maar de ziel van de ijverige zal rijk worden gemaakt.”

Wat zegt de Bijbel over giftige familieleden?

Wat zegt de Bijbel over gezinsverantwoordelijkheid?

Wat zegt de Bijbel over het verwaarlozen van je gezin?

Verwaarlozing van het gezin, “Iedereen die niet voor zijn familieleden zorgt, en vooral voor zijn eigen huishouden, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige” (1 Timoteüs 5:8).

Wat geloven christenen over de zorg voor mensen?

Christenen geloven dat het tot hun plicht behoort om op een morele manier te handelen, en dit houdt in dat ze anderen om hen heen helpen.

Wat zegt de Bijbel over anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden?

Wat is de verantwoordelijkheid van een man volgens de Bijbel?

Pr 12:13 De plicht van de man: God vrezen en Zijn geboden onderhouden. Joe 2:28 Jonge en oude mannen zullen profetieën, dromen en visioenen hebben. 1Co 11:3 De positie van de man boven zijn vrouw en onder Christus. Ef 5:25-33 De man zal zijn vrouw liefhebben zoals Christus de kerk liefheeft.

Wat is onze verantwoordelijkheid tegenover anderen?

Mensen die verantwoordelijk zijn, verzinnen geen excuses voor hun daden en geven anderen niet de schuld als er iets misgaat. Ze denken goed na en gebruiken gezond verstand voordat ze actie ondernemen. Ze gedragen zich op een manier die anderen aanmoedigt hen te vertrouwen. Mensen die verantwoordelijk zijn, nemen de leiding over hun leven.

Wat zegt de Bijbel over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?

In de kern is verantwoordelijkheid een christen die zich onderwerpt aan de op Christus gerichtevermaning van een andere christen op een of meer gebieden van het leven. Hand in hand met verantwoordelijkheid gaat een houding van genade en vergeving, en het op zich nemen van elkaars lasten (Romeinen 12:16, Kolossenzen 3:13, Galaten 6:2).

Wat zegt de Bijbel over werk en verantwoordelijkheid?

Kolossenzen 3:22 zegt: “Jullie die dienaren zijn die eigendom zijn van iemand, gehoorzamen jullie eigenaars. Werk de hele tijd hard voor ze, niet alleen wanneer ze naar je kijken. Werk voor hen zoals je voor de Heer zou doen, omdat je God eert.” Wanneer we de gezagsdragers in ons leven gehoorzamen, dienen we uiteindelijk Christus.

Wat zegt de Bijbel over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?

In de kern is verantwoordelijkheid dat een christen zich onderwerpt aan de op Christus gerichte vermaning van een andere christen op een of meer gebieden van het leven. Hand in hand met verantwoordelijkheid gaat een houding van genade en vergeving, en het op zich nemen van elkaars lasten (Romeinen 12:16, Kolossenzen 3:13, Galaten 6:2).

Wat zegt de Bijbel over mensen die niet willen werken?

Want zelfs toen we bij je waren, gaven we je deze regel: “Als een man niet wil werken, zal hij niet eten.” We horen dat sommigen onder jullie lui zijn. Ze zijn niet druk; het zijn bezigheden. Zulke mensen bevelen en sporen we aan in de Heer Jezus Christus om zich te vestigen en het brood te verdienen dat ze eten.

Wat zegt de Bijbel over te veel slapen?

De Schrift zegt ook dat te veel slaap luiheid kan weerspiegelen. Kijk eens naar Spreuken 6:9-11, waar sarcastisch wordt gevraagd: “Hoelang blijf je daar liggen, luiaard?” en waarschuwt dat iemand die slaapt terwijl hij zou moeten werken, tot armoede zal vervallen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van luiheid?

Luiheid kan een weerspiegeling zijn van een gebrek aan zelfrespect, een gebrek aan positieve erkenning door anderen, een gebrek aan discipline als gevolg van lagezelfvertrouwen, of een gebrek aan interesse in de activiteit of geloof in de doeltreffendheid ervan. Luiheid kan zich manifesteren als uitstelgedrag of aarzeling.

Wat doet God met giftige mensen?

Het verhaal van de Schrift is het verhaal van God die te maken heeft met giftige mensen die hem en anderen pijn hebben gedaan. Hij confronteert de toxiciteit en werkt ermee, maar uiteindelijk trekt hij de grens en maakt er een einde aan. Hij doet dit door giftige mensen zichzelf te laten zijn – alleen niet met hem. Hij scheidt zichzelf af en laat ze hun eigen gang gaan.

Wat zegt de Bijbel over afstand nemen van anderen?

“Kom uit hun midden en scheid u af, zegt de Heer. Raak niet aan wat onrein is, en ik zal je ontvangen. Ik zal een vader voor u zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn” (2 Korintiërs 6:17, 18). Als het erom gaat vertrouwd te raken met zonde, wil God dat we afstand houden.


Geplaatst

in

door

Tags: