Co Bóg powiedział o dawaniu ubogim?


Łukasza 12:33-34 (NIV) „Sprzedaj swoje mienie i rozdaj ubogim. Sprawcie sobie sakiewki, które nie niszczeją, skarb w niebie, który nigdy nie upadnie, gdzie złodziej się nie zbliża i mól nie niszczy. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” Przypowieści Salomona 19:17 Kto jest hojny dla biednego, pożycza Panu, a On mu odpłaci za jego uczynek. Przypowieści Salomona 22:9 Hojni sami będą błogosławieni, bo dzielą się swoim pokarmem z biednymi. Przypowieści Salomona 22:16 Kto uciska biednych, aby pomnożyć swój majątek lub daje bogatym, popadnie tylko w ubóstwo.

Co Biblia mówi o dawaniu biednym?

Pytanie: „Co Biblia mówi o dawaniu ubogim?”. Odpowiedź: Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie widzimy Boże pragnienie, aby Jego dzieci okazywały współczucie biednym i potrzebującym. Jezus powiedział, że ubodzy zawsze będą z nami (Ew. Mateusza 26:11; Ew. Marka 14:7).

Dlaczego Jezus dawał pieniądze biednym?

Dał ubogim, ponieważ tak uczy Biblia… tak nauczał Jezus i to jest to, co jako wierzący powinniśmy robić. Jezus powiedział: „A jeśli ktoś poda kubek zimnej wody do picia jednemu z tych małych, dlatego że jest moim uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10:42).

Co Stary Testament mówi o ubóstwie?

Prawa Starego Testamentu uwzględniają zubożałych Nauki Jezusa na temat ubóstwa (oraz krzywdzonych i marginalizowanych) opierają się na prawach Starego Testamentu, które uwzględniały zubożałych. Lud Izraela został poinstruowany przez Boga, aby zrobić margines dla ubogich

Co Biblia mówi o dzieleniu się chlebem z ubogimi?

Przysłów 22:9 Kto ma szczodre oko, będzie błogosławiony, bo dzieli swój chleb z biednymi. 7. Przysłowia19:17 Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu, a Pan mu odpłaci za jego dobre uczynki

.


Opublikowano

w

przez

Tagi: