Kategori: Alla

 • Är det sant att alla har ett syfte i livet?

  Är det sant att alla har ett syfte i livet?

  Alla har ett syfte, och medan vissa människor vet deras syfte direkt, tar andra lite tid att ta reda på det. Även om vi tenderar att tänka på viktiga människor med viktiga syften, kan vårt syfte vara försumbart för världen men meningsfullt för oss. Har människor ett syfte med livet? Syftet kan vägleda livets beslut, […]

 • Har alla verkligen ett syfte med livet?

  Har alla verkligen ett syfte med livet?

  Alla har ett syfte, och medan vissa människor vet deras syfte direkt, tar andra lite tid att ta reda på det. Även om vi tenderar att tänka på viktiga personer med viktiga syften, kan vårt syfte vara försumbart för världen men meningsfullt för oss. Varför har alla ett syfte? Alla har ett syfte, och det […]

 • Varför är communityprompten viktig för antagning till högskola?

  Varför är communityprompten viktig för antagning till högskola?

  Antagningsuppsatsen ger antagningstjänstemän ett annat perspektiv på dig utöver dina akademiska prestationer, testresultat och extrakurser. Det är din chans att sticka ut från andra sökande med liknande akademiska profiler genom att berätta en unik, personlig och specifik historia. Även om alla högskoleuppsatser är ett utmärkt tillfälle att visa antagningstjänstemän varför du passar bra för skolan, […]

 • Varför gillar jag att hjälpa alla?

  Varför gillar jag att hjälpa alla?

  När vi ger till andra aktiveras de områden i hjärnan som är förknippade med njutning, social anknytning och tillit. Altruistiskt beteende frigör endorfiner i hjärnan och ökar lyckan för oss såväl som för de människor vi hjälper. Varför tycker jag så mycket om att hjälpa andra? När vi ger till andra aktiveras de områden i […]

 • Varför är det viktigt att hjälpa alla?

  Varför är det viktigt att hjälpa alla?

  Att frivilligt ge din tid, pengar eller energi för att hjälpa andra gör inte bara världen bättre – det gör dig också bättre. Studier visar att själva handlingen att ge tillbaka till samhället ökar din lycka, hälsa och känsla av välbefinnande. Att hjälpa andra är inte bara bra för andra och en bra sak, det […]

 • Vad orsakar ett frälsarkomplex?

  Vad orsakar ett frälsarkomplex?

  Anlag för frälsarkomplexet kan ibland spåras tillbaka till dysfunktionell familjedynamik i barndomen — vilket resulterar i den ohälsosamma hanteringsmekanismen som fortsätter in i vuxen ålder. Vilket trauma orsakar ett frälsarkomplex? Anlag för frälsarkomplexet kan ibland spåras tillbaka till dysfunktionell familjedynamik i barndomen – vilket resulterar i den ohälsosamma hanteringsmekanismen som fortsätter in i vuxen ålder. […]

 • Varför känner jag alltid att jag behöver hjälpa alla?

  Varför känner jag alltid att jag behöver hjälpa alla?

  Psykologer hänvisar till just detta problem som agentberoende, eller The White Knight Syndrome. Det definieras som ett behov av att rädda andra genom att hjälpa – med våra råd, coaching eller idéer – för att stärka våra känslor av självviktighet. Varför känner jag att jag alltid måste hjälpa alla? Psykologer hänvisar till just detta problem […]

 • Varför är det viktigt att hjälpa andra i ditt samhälle?

  Varför är det viktigt att hjälpa andra i ditt samhälle?

  Att frivilligt ge din tid, pengar eller energi för att hjälpa andra gör inte bara världen bättre – det gör dig också bättre. Studier visar att själva handlingen att ge tillbaka till samhället ökar din lycka, hälsa och känsla av välbefinnande. Det är mycket viktigt att hjälpa andra för när vi hjälper andra i nöd […]

 • Hur visar du respekt för de fattiga?

  Hur visar du respekt för de fattiga?

  Ett av de bättre sätten att hjälpa de fattiga och behövande människorna är att ge dem en hand upp istället för en hand ut. Att ge dem moraliskt stöd, visa uppriktig ödmjukhet och respekt gör dem medvetna om att någon verkligen bryr sig om dem och försöker förbättra deras tillstånd. Hur visar man respekt för […]

 • Hur beskriver du tillväxtmöjligheter?

  Hur beskriver du tillväxtmöjligheter?

  Tillväxtmöjlighetsdefinitionen kan beskrivas som chansen att växa avsevärt. Oavsett om den tillväxten är i din karriär, personliga liv eller hobbyer. Möjligheter att växa är nyckeln till övergripande tillfredsställelse och framgång. Vad betyder tillväxt för anställda? ”Medarbetartillväxt” är en fras som ofta slängs runt i styrelserum och teammöten: Målet är att bygga en arbetsplats där varje […]

 • Har alla ett syfte i livet?

  Har alla ett syfte i livet?

  Alla har ett syfte, och medan vissa människor vet deras syfte direkt, tar andra lite tid att ta reda på det. Även om vi tenderar att tänka på viktiga personer med viktiga syften, kan vårt syfte vara försumbart för världen men meningsfullt för oss. Vad är det verkliga syftet med livet? Eftersom vår biologiska evolution […]

 • Kan en kvinna leva utan äktenskap?

  Kan en kvinna leva utan äktenskap?

  Att leva tillsammans utan äktenskap anses vara ett tabu och är mycket sällsynt. Men på senare tid har saker och ting förändrats snabbt och par har börjat leva tillsammans i ett enda hushåll även utan att vara gifta. Ett sådant förhållande kan vara kortvarigt eller kan fortsätta under en längre tid. Är det möjligt att […]