Kategori: Regel

 • Vad är den första gyllene regeln?

  Vad är den första gyllene regeln?

  1. Vanliga observationer och tradition. ”Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig.” Detta verkar vara den mest välbekanta versionen av den gyllene regeln, den gyllene regeln. Den gyllene regeln är principen om att behandla andra som man vill bli behandlad. Olika uttryck för denna regel kan hittas i de flesta […]

 • Vilka är de tre betydelserna av gemenskap?

  Vilka är de tre betydelserna av gemenskap?

  Varför är samhällen så viktiga? Starka samhällen är kritiska eftersom de ofta är en viktig källa till social anknytning och en känsla av tillhörighet. Att delta i en gemenskap som är bunden av attityder, värderingar och mål är en viktig ingrediens för att kunna njuta av ett tillfredsställande liv. Studier visar på ett samband mellan […]

 • Vilka är de tre typerna av skolgemenskapsrelationer?

  Vilka är de tre typerna av skolgemenskapsrelationer?

  Skolgemenskapsrelationer är en ömsesidig förståelse genom vilken skolan och samhället knyter an till varandra för att uppnå målen för samhället och skolan också. Skolan är en social organisation som fungerar korrekt på det effektiva inbördes förhållandet inom den och med dess associerade samhällen. Vilka är förhållandet mellan skolan och samhället? Skolgemenskapsrelationen är en ömsesidig förståelse […]

 • Kan du ge 3 egenskaper hos en bra ledare?

  Kan du ge 3 egenskaper hos en bra ledare?

  Ärlig – Tjänar andra – Kommunicerar väl. Kommunikation – Förmåga att delegera uppgifter – Positiv. Självförtroende – Erkänner anställda – Intuition. Toppledaregenskaper och färdigheterFörtroende En ledare måste fatta många viktiga beslut och det måste finnas en nivå av självförtroende när han sätts i dessa positioner. …Drivkraft och motivation En av de viktigaste egenskaperna hos en […]

 • Vad gör en kille attraktiv fysiskt?

  Vad gör en kille attraktiv fysiskt?

 • Vad ska man göra om en tjej gillar dig?

  Vad ska man göra om en tjej gillar dig?

  Starta en konversation om du vill lära känna henne bättre. Om du och tjejen som gillar er inte är nära men det är tydligt att hon gillar er, börja i det små och ta upp ett gemensamt intresse. Detta kommer att bryta isen, göra saker mindre besvärliga och skapa ett band som du kan gå […]

 • Hur får du en tjej att bli galen kär i dig?

  Hur får du en tjej att bli galen kär i dig?

  För att få en tjej att bli besatt av dig, komplimentera hennes personlighet då och då så att hon mår bra om sig själv när hon är omkring dig. Försök också charma henne genom att agera som en gentleman och delta i kvicka, smarta konversationer. Hur får du en tjej att besatta av dig? För […]

 • Varför är det så viktigt att känna sig älskad?

  Varför är det så viktigt att känna sig älskad?

  De mentala, känslomässiga och sociala fördelarna med att ta emot kärlek och tillgivenhet talar för sig själva. Förutom att hjälpa dig att upprätthålla positiva, långvariga relationer, får ditt självförtroende och din självkänsla ett stort uppsving. Du och din älskade kan stärka ert band och bygga större förtroende. Som du kan se finns det många anledningar […]

 • Varför är den gyllene regeln viktig i vårt liv?

  Varför är den gyllene regeln viktig i vårt liv?

  Den gyllene regeln hjälper oss att leva för andra och för Gud. Det frigör oss, stärker våra värderingar, hjälper oss att lyda de tio budorden, gör det möjligt för oss att känna saligprisningarnas välsignelser och ger oss kraft att leva det liv som Gud vill att vi ska leva. Så låt oss vara sanna kristna […]

 • Vad är regeln för att leva livet?

  Vad är regeln för att leva livet?

  Tro på dig själv, men var medveten om dina begränsningar Håll alltid saker realistiska. Lägg inte så mycket press på dig själv att du har svårt att röra dig; lita på dig själv att leverera det du behöver, men var också beredd på att minska dig själv. Egna dig när du gör ett misstag. Sätt […]

 • Vad är den enkla levnadsregeln?

  Vad är den enkla levnadsregeln?

  Tro på dig själv, men var medveten om dina begränsningar Håll alltid saker realistiska. Lägg inte så mycket press på dig själv att du har svårt att röra dig; lita på dig själv att leverera det du behöver, men var också beredd på att minska dig själv. Egna dig när du gör ett misstag. Sätt […]

 • Fungerar den gyllene regeln verkligen?

  Fungerar den gyllene regeln verkligen?

  Den främsta kritiken som folk nämner när det kommer till den gyllene regeln, och särskilt när det gäller dess genomförande i praktiken, är det faktum att den gyllene regeln antyder att andra skulle vilja bli behandlade på samma sätt som du skulle vilja bli behandlad, vilket inte nödvändigtvis är sant. Är den gyllene regeln alltid […]