Vad säger Bibeln om omsorgen om de fattiga?


”Den som är snäll mot de fattiga lånar ut till HERREN, och han kommer att belöna dem för vad de har gjort.”

Vad säger Bibeln om att ta hand om fattigdom?

Det råder ingen tvekan om att fattigdomens räckvidd är både utbredd och förödande. Guds folk kan inte vara likgiltiga mot de behövande, eftersom hans förväntningar på oss när det gäller att ta hand om de fattiga är vävda genom hela Skriften.

Vad säger Bibeln om utlåning till de fattiga?

”Om en av era bröder bland er skulle bli fattiga i någon av era städer i ert land som Herren, er Gud ger dig, skall du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand mot din fattige bror, utan du skall öppna din hand för honom och låna honom tillräckligt för hans behov, vad det än må vara.

Vad säger Bibeln om att befria de fattiga och behövande?

Ge rättvisa åt de svaga och faderlösa; upprätthålla rätten för de drabbade och de utblottade. Rädda de svaga och behövande; rädda dem från de ogudaktigas hand.” Alla mina ben skall säga: ”Herre, vem är som du, som räddar den fattige från den som är för stark för honom, den fattige och behövande från den som rånar honom?”

Vad säger Bibeln om att förtrycka de fattiga?

Förtryck inte änkan, den faderlösa, den främling eller den fattige, och låt ingen av er tänka ut något ont mot någon annan i ditt hjärta.» Folket i landet har utövat utpressning och begått rån. De har förtryckt de fattiga och nödställda och har utpressat utlänningen utan rättvisa. Sjung till Herren; prisa Herren!


Publicerat

i

av

Etiketter: